Ränteändring

2020-01-29 08:00

Med anledning av förändringar på räntemarknaden justerar vi fr.o.m. 2020-01-29 upp räntan på lån och kontokrediter med 0,25 procentenheter. Bunden eller penningmarknadsrelaterad utlåning berörs ej av denna ändring.