Hoppa till textinnehållet

Betalningssvårigheter, finansiering och lån

Woman in the city holding a coffee mug.

Likviditetsförstärkning

Nu kan företag som behöver förbättra sin ekonomi ansöka om att skjuta upp betalningar för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Tillfällig amorteringsbefrielse

Finansinspektionen har konstaterat att inkomstbortfall kopplat till coronaviruset utgör ett särskilt skäl för att amorteringskravet ska kunna minskas eller pausas.

 

Utökade låne- och garantimöjligheter via Almi

Via Almi Företagspartner kan företag med upp till 250 anställda ansöka om fyra olika slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering.

Företag ges utökade låne- och garantimöjligheter (Exportkreditnämnden)

Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier, som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna.

Ändring av redan inbetald preliminärskatt

Som företagare har du möjligheten att ändra skatten som du redan har betalat in till hos Skatteverket om företaget drabbats ekonomiskt på grund av Corona. 

 

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder till banker för att säkerställa kreditförsörjningen

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

För att underlätta för företagen har regeringen föreslagit att under en begränsad tid minska arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att hjälpa företag som har fått stora ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset föreslår regeringen en tillfällig rabatt på hyror för företag i utsatta branscher.

Regelverk runt periodiseringsfonder

Regeringen har också ett förslag på gång gällande att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder.

Vilanderegler för egenföretagare

Om du vill lägga ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.