Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Inlåningsräntor

Små plantor

KontoRänta / villkor
Sparbankskonto Privat

Ränta för närvarande 0,70%
Ett fritt uttag/år, därefter 2% uttagsränta på uttaget belopp.
Max sparande 2 000 kr/månad.
Endast för privatpersoner.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Fasträntekonto

Bindningstid som kan variera från tre månader upp till fem år. Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen.
Kontot omfatats av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Läs mer om fasträntekonto 

Åse Viste konto

Ränta från första kronan för närvarande
Saldo 500 000:- eller mer 0,05 %
Saldo under 500 000:- 0,05 %
4 fria uttag / år, därefter uttagsränta 2,0% på uttaget belopp min. 150:-
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

e-sparkonto

Ränta för närvarande 0,00 %
Fria uttag via Internetbanken och Telefonbanken självbetjäning
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Investeringssparkonto ISK

Ränta för närvarande 0,00 %
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Värdepapper inom ISK omfattas av Riksgäldens investerarskydd.

Pensionssparkonto

Ränta för närvarande 0,05 %

Ungdomskonto

Ränta för närvarande 0,05 %
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Lönekonto

Ränta för närvarande 0 %
Fria uttag
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Företagskonto

Ränta för närvarande 0 %
Fria uttag
Kontot omfatts av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Placeringskonto företag/lantbruk

Ränta för närvarande 0,05 %
Fria uttag
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Skogskonto

Ränta för närvarande 0,85 %
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

 

gäller from 2017-01-20

 

Information om statlig insättningsgaranti

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner ller statliga myndigheter.

Stäng Skriv ut