Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Pappa och tonårsdotter på skogsutflykt packar ur fikakorg ur bil

Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat mervärde. Tillsammans bygger vi en mer hållbar affärsverksamhet och vi vill ta en mer aktiv roll för ett stabilare klimat. Vi arbetar för att minska vårt eget avtryck, samtidigt som vi uppmuntrar företagen vi investerar i och våra företagskunder att utveckla sitt klimatarbete. Hållbarheten i Swedbanks arbete utvärderas kontinuerligt och redovisas varje år.

Vill du veta mer om hur Swedbank arbetar med hållbarhet?

Vi har samlat information om vårt hållbarhetsarbete på vår webbplats Swedbank.com. Här kan du läsa om policys och riktlinjer, om resultat och uppföljning, och om hur ansvarsfulla affärer är en så viktig del av vårt hållbarhetsarbete.