Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Placeringskonto företag

Har du pengar över på Företagskontot när det löpande utgifterna är betalda? Nu kan du öppna upp ett buffertsparande direkt i internetbanken.

 

Placeringskonto Företag passar dig som vill sätta av det eventuella överskottet för framtida utgifter efter de löpande utbetalningarna är gjorda. Du kan få bättre avkastning samtidigt som pengarna fortsätter vara lätt tillgängliga. Insättningar, överföringar och uttag sköter du enkelt via internetbanken.Transaktioner till och från kontot är kostnadsfria.

Så här fungerar Placeringskonto
 

Placeringskonto Företag är ett komplement till bankens övriga konton, och ger dig möjlighet att placera företagets pengar till en lite högre ränta. Räntan beräknas dag för dag. Vid generella ränteändringar på grund av ändrade marknadsräntor följer räntan förändringarna på bankens övriga inlåningskonton. 
Information om den statliga insättningsgarantin
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättning tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.
Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

 

Pris

Ränta för närvarande 0,05 %
Fria uttag
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Stäng Skriv ut