Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Fasträntekonto

Affärsmöte

Med ett Fasträntekonto väljer du att binda pengarna från tre månader upp till fem år. Om du delar upp dina ränteplaceringar på olika löptider får du större flexibilitet och ökar möjligheten att ta del av en ränteuppgång.

  • Garanterad avkastning som är känd vid placeringstillfället
  • Högre ränta när du binder pengarna men till låg risk
  • Välj den bindningstid som passar dig, från tre månader upp till fem år

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Fasträntekontot ger dig en hög ränta eftersom du sätter in ett belopp och binder pengarna från tre månader upp till fem år. Räntan ligger fast under den period som du har bundit pengarna. Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen.

   

Placera med olika löptider – höj din likviditet

I stället för att placera hela summan på till exempel tre år, kan pengarna placeras med olika löptider som i genomsnitt ger en löptid på tre år.När sedan kontona förfaller vid olika tidpunkter kan du välja att placera om pengarna inklusive ränta med en ny löptid eller välja en alternativ placering eller placera pengarna i en annan produkt.


Exempel
Placering: 150 000 kr med tre års löptid.

  • 50 000 kr med ett års löptid
  • 50 000 kr med tre års löptid
  • 50 000 kr med fem års löptid

Den genomsnittliga löptiden (uttryckt i år) blir

(50’/150’ x 1år) + (50’/150’ x 3år) + (50’/150’ x 5år) = 3 år.
När ett år har gått sker det första förfallet och den genomsnittliga löptiden för de övriga två har minskat. Nu har du möjlighet att omplacera pengarna från det första förfallet så att den genomsnittliga löptiden ökar eller minskar.

   

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

  

Skillnad ränta Fasträntekonto och årseffektiv ränta

Räntan på Fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen.

Årseffektiv ränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Antalet räntedagar är alltid 360 dagar dividerat med 360 för varje helt år. Samtidigt räknas den årseffektiva räntan om, som om räntan årligen betalas ut och att man därigenom kan få en ränta på ränta-effekt.

Fasträntekonto


Räntor 2019-01-21

Löptid      RäntaEff. ränta 360/360
3 mån0,05
6 mån0,15
 1 år0,100,10
 1,5 år0,110,11
 2 år0,120,12
 3 år0,260,26
 4 år0,460,46
 5 år0,65

0,65

Stäng Skriv ut