Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

En bank för föreningslivet

Fotbollsspelare

Åse Viste Sparbank är stolta över att vara en del av bygdens föreningsliv. Vi samarbetar med många klubbar och andra partners för att stödja och utveckla föreningslivet.
I föreningen är det personliga engagemanget drivkraften och arbetsuppgiften stor och viktig. Eftersom tid ofta är en bristvara underlättar det att arbeta med produkter som förenklar administrationen och ger mer tid över.

Föreningspaket

Föreningspaket

Våra föreningskunder ansluts till bankens Föreningspaket som bland annat innefattar möjlighet att använda:

• Företagskonto
• Internetbank Företag
• Mobilbanken Företag
• Kundcenter Företag
• Bankgiro
• Placeringskonto
• Bankkort Business

Priset för Föreningspaketet är 600 kr/år.


Tillval

Andra tjänster som kan vara aktuella för föreningar är:

• Swish
• e-bokföring
• Kortinlösen via terminal eller mobil
• Deponering av dagskassor i servicebox

Om din förening ordnar något arrangemang där ni vill ha möjlighet att ta betalt med kort finns möjlighet att tillfälligt hyra en betalterminal av banken. Kontakta oss för mer information.

Organisationsnummer

Organisationsnummer

För att vara kund i Åse Viste Sparbank måste föreningen vara registrerad och ha ett organisationsnummer. Detta görs via Skatteverket. Mer information och blanketter finns på Skatteverkets hemsida.

Så fungerar det med företrädare

Så fungerar det med företrädare

När ni ska ändra personer som ska företräda föreningen gentemot banken eller vara användare av internetbanken styrker ni det i ett protokoll. Det finns ingen bestämmelse i lag som ger ideella föreningar möjlighet att utse firmatecknare såsom för ett företag. Ni utser istället företrädare med fullmakt att företräda föreningen. Det är viktigt att beslutet om företrädare är rätt formulerat.

• Använd alltid mallen Beslutsformulering för företrädare gentemot Åse Viste Sparbank och infoga i beslutsprotokollet
• Läs mer om hur företrädare fungerar i Ideella föreningar: Företrädare och fullmakt.

Fyll i ändringsblanketten

Fyll i ändringsblanketten

Gör alla ändringar i blanketten Begäran om ändring ideell förening.
Skicka alltid med:
• Senaste årsmötesprotokoll – underskrivet, justerat och bevittnat
• Styrelseprotokoll – underskrivet, justerat och bevittnat
• Senast antagna stadgar

Lämna eller skicka underskriven ändringsblankett och tillhörande handlingar till:
Åse Viste Sparbank
Box 210
467 23 Grästorp

När ni ändrar företrädare

När ni ändrar företrädare

• När man företräder en ideell förening gentemot Swedbank gör man det som fullmaktshavare. Blanketten Fullmakt ideell förening  är obligatorisk och ska skickas in tillsammans med ändringsblanketten.
• Fullmakten återkallas per automatik när ny fullmakt skickas in. Kom därför ihåg att besluta om både nya företrädare samt eventuella tidigare företrädare som ska fortsätta ha fullmakt.
• Fullmaktshavare som disponerar var för sig läggs automatiskt upp som användare av Kundcenter Företag. Koden till tjänsten aktiveras inne på bankkontoret.
• Har avgående företrädare bankkort för föreningen spärrar ni själva detta i internetbanken.

När ni ändrar kontaktuppgifter

När ni ändrar kontaktuppgifter

• Uppdatering av nya kontaktuppgifter, till exempel adress, sker inte automatiskt utan meddelas banken via ändringsblanketten.

Föreningsansvarig

Föreningsansvarig

Har du frågor? Kontakta Tobias Andersson som är föreningsansvarig. Tel 0514-587 12 eller tobias.andersson@avsparbank.se

Stäng Skriv ut